Onze Aanpak

Zodan hanteert voor ontwikkeltrajecten een projectmatige aanpak. Deze varieert vanzelfsprekend per project – een huisstijltraject vraagt tenslotte een andere invulling dan de ontwikkeling van een website – maar de stappen zijn globaal dezelfde.

 1. 1. Kennismaking

  Wij horen graag wat je doet, wat je beweegt en wat je van plan bent. Daarom maken we graag eerst kennis om te ontdekken of we iets voor je kunnen betekenen en hoe we samen iets met impact tot stand kunnen brengen.

 2. 2. Inhoudelijk voorstel en aanbieding

  Wanneer we samen verder willen, schrijven we een inhoudelijk voorstel waarin we aangeven voor welke wensen wij welke oplossingen zien, hoe we die het beste kunnen realiseren en hoeveel tijd en budget daar voor nodig lijkt.

  Voorafgaand aan ieder project benoemen we de te gebruiken methoden en technieken, en brengen we taken en verantwoordelijkheden in beeld.

  We werken het liefst fixed price, dan weten we allemaal waar we aan toe zijn, maar soms is het ook mogelijk om onze expertise op uurbasis in te huren.

 3. 3. Voorbereiding

  Afhankelijk van het soort traject dat we bewandelen, starten we hier met een inventarisatie van gedetailleerde eisen en wensen, bepalen we de strategie, of doen we onderzoek binnen de doelgroep, concurrenten of de markt.

  We houden sessies met gebruikers, leggen functionaliteiten vast en definiëren inhoud en uitgangspunten.

  Zo ontstaat er een helder beeld over inhoud, vorm en in te zetten mensen en middelen.

 4. 4. Ontwerp

  In de ontwerpfase komen concept, inhoud en techniek bij elkaar.

  Betreft het een website, dan definiëren we de informatiestructuur en het navigatieontwerp, maken we het grafisch ontwerp en zorgen we ervoor dat de technische werking beschreven wordt.
  Voor animaties en video is dit de fase van het storyboard, waarbij we elke scène in detail beschrijven. Bij conceptontwikkeling maken we sets van visuals die elk een mogelijke richting aangeven.

  In de ontwerpfase is het contact met de opdrachtgever het belangrijkst. We leggen ideeën, schetsen, ontwerpen en keuzes voor, bekijken prototypes of doorlopen designsprints, bespreken de voor- en nadelen uitgebreid en kunnen nog weloverwogen wijzigingen aanbrengen. Er ontstaat veel stof tot discussie en er moet gekozen worden. In alle openheid en zonder er omheen te draaien.

 5. 5. Realisatie

  Als er overeenstemming is over de ontwerpen kan er ontwikkeld gaan worden. Via de achterdeur van de Zodan website kan je als opdrachtgever meekijken met de ontwikkelingen. Daar staan de sjablonen en ruwe werkversies van de website, de huisstijlelementen in ontwikkeling of off-line versies van videoproducties. Je vindt er overigens ook de relevante projectdocumenten.

 6. 6. Test en oplevering

  Het testen van producten doen we -waar van toepassing en gewenst- in drie fases:

  • Technische test – ontwikkelde materialen worden voor oplevering eerst in huis getest op technisch functioneren.
  • Functionele test – vervolgens doen we een functionele test om te zien of alles naar behoren en volgens specificaties werkt.
  • Gebruikerstest – tenslotte doen we een test met (potentiële) eindgebruikers. Oneffenheden worden verholpen en opmerkingen worden verzameld om bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt snel en effectief te werk te kunnen gaan.

  Als alle tests goed doorlopen zijn vindt de afronding plaats. Een (onderdeel van een) website gaat online, drukwerk gaat naar de drukker, advertenties gaan naar de mediabureaus, gebruikers worden opgeleid en documenten worden overgedragen aan de beheerder.

 7. 7. Onderhoud en beheer

  Over het algemeen zorgen we ervoor dat je met het eindproduct zelf aan de gang kan. Websites met een CMS kunnen door de opdrachtgever eenvoudig zelf beheerd worden, en met een goed huisstijlhandboek zijn veel documenten zelf goed te vervaardigen. Toch kan het zinvol zijn om een onderhouds- of beheercontract af te sluiten, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn altijd de laatste versie van het CMS in huis te hebben, of gewoon omdat wij je in de nafase veel werk uit handen kunnen nemen.

  We vinden het prettig om betrokken te blijven en helpen je graag met vragen en problemen.

 8. 8. Resultaat

  Bekijk eindresultaten in ons portfolio.